/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Om 8. mars 2019: «Kvinnedag på menns premisser»

Av Torild Skard,

Kvinnesaksforkjemper

Statsminister Erna Solberg kunne ikke gjort det tydeligere. Hun benyttet den internasjonale kvinnedagen til å appellere for flere kvinner i forsvaret. Mer patriarkalsk og militaristisk kunne det vanskelig gjøres. Og begrunnelsen hennes var også at landet trengte det, forsvaret trengte det og det var ingen grunn til at kvinner skulle gå glipp av en av de beste utdanningsmulighetene i Norge.

For vår kvinnelige statsminister er det altså vesentlig å militarisere en større del av den norske befolkning. Kvinner skal bli likestilt til å føre krig. Men hva med freden? Og hva med mennene og samfunnet vårt?

Den internasjonale kvinnedagen dreier seg om å verdsette kvinner og deres innsats, styrke kvinners stilling i samfunnet og skape et mer kvinnevennlig samfunn. Og det skal skje på kvinners egne premisser.

Solberg baserer seg ikke på dette. Hun opererer på mannssamfunnets premisser. Hvis hun skulle slå et slag for å styrke kvinners stilling på kvinnedagen, kunne hun for eksempel begynne med å innføre samfunnsplikt i stedet for verneplikt – for unge, både menn og kvinner, der de lærte fredsbygging og omsorgsarbeid. Det hadde samfunnet og verden som helhet tjent på, ikke minst i disse spenningsfylte tidene.

Ville hun gå lenger, kunne hun slutte med å nedvurdere og svekke kvinners rettigheter og behov, som retten til selvbestemt abort, og styrke omsorgsarbeidet i samfunnet ved å innføre lengre foreldrepermisjon, bedre barsel og barneomsorgen og skape et yrkesliv som er forenlig med god omsorg.

Mannsdominansen gjør seg fortsatt gjeldende i Norge i media, økonomien og politikken. Det er nødvendig å få flere kvinner inn i viktige stillinger. Men det er ikke tilstrekkelig. De må også kunne fremme en kvinnevennlig politikk. Her trenger Erna Solberg og hennes medsøstre i dagens regjering skikkelig skolering slik at de ikke gjør kvinnerepresentasjonen til et vrengebilde. Det er Solberg et co godt i gang med nå.

 

(Innlegget har vært publisert i Klassekampen 11/03/2019)