/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kvinneorganisasjoner ut mot Giske/Nije: Ingen munnkurv om seksuell trakassering!

Trond Giske har bedrevet seksuell trakassering overfor flere kvinner. Den organisasjonen, Arbeiderpartiet, som hadde gitt han tillit til posisjon som nestleder, nominasjon til Stortinget og som statsråd, har konkludert med at han har brutt organisasjonens regler på dette området. Nå forsøker han og ektefellen å påføre de kvinnene han har trakassert mer skyld og skam. De hevder at ingen kan si at de er seksuell trakassert dersom han ikke er funnet skyldig i en straffesak i en domstol.

Seksuell trakassering er forbudt. Likestillings- og diskrimineringsloven definerer det slik:
«enhver form for seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom» (understreket her). Metoo-kampanjen fikk fram at seksuell trakassering skjer ofte. Mange ble overasket over dette – trolig like mange ble ikke særlig overrasket. Mange modige stod fram med sine historier. På arbeidsplasser, i politiske og frivillige organisasjoner og i kulturlivet, ble det tatt affære. Og Stortinget vedtok at fra nyttår kan slike saker behandles i diskrimineringsnemnda og trakasserte kan få oppreising. Men dette gjelder foreløpig bare den som er blitt trakassert i arbeidslivet; ikke i organisasjons-, eller kulturlivet eller ellers.

Så godt som ingen går til domstolene med slike saker. Skulle alle gjøre det, ville rettssystemet bryte sammen. For slike lovforbud er derfor best at samfunnet evner å hindre ugjerninger på annen måte, helst før de skjer. Det kan gjøres gjennom gode retningslinjer for samvær og samarbeid og gode vilkår for å varsle dersom retningslinjene brytes, etterfulgt av effektiv reaksjon og oppfølging. Normalt vil det ikke være vanskelig å fastslå om et tilfelle av seksuell oppmerksomhet har hatt virkning som beskrevet i likestillingsloven.

Giske og Njie må ikke lykkes med sin kampanje. De må ikke få hindre dem som vil si fra om nye tilfeller av trakassering, ikke hindre arbeidsgivere og organisasjoner å ta grep, og ikke hindre pressen å skrive om det. Vi må sikre at den seier som kvinner har vunnet om bevissthet og nye bestemmelser, bl.a. gjennom metoo-kampanjen, ikke svekkes. Det er en lite pen maktkamp Giske/Njie prøver å reise. Forsøket på å sette munnkurv på media må ikke føre fram.

Oslo 23.10.2019

Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnegruppa Ottar, Krisesentersekretariatet