/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Rapport: Voldtekt og forebygging i Oslo kommune

Oslo Kvinnesaksforening har fått midler av OXLO – en by for alle for å skrive en rapport om voldtekt i Oslo kommune. Rapporten omhandler forebygging av voldtekt og viktigheten av et godt hjelpe- og støttetilbud. En del går på forebygging via seksualitetsundervsining og en del går på å forebygge uhelse hos voldsutsatte. Rapporten har munnet ut i syv konkrete tiltak Oslo kommune kan ta for å både støtte voldsutsatte og redusere seksuelle overgrep blant spesielt ungdom.

Rapportforfatter: Katinka Goffin

Last ned rapporten: