/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Kildens årskonferanse: Likestilling for framtida

Anne Hege Grung Kilde:UiO

Kilden kjønnsforskning.no inviterer forskere, politikere og alle som er opptatt av likestilling til årskonferanse: Likestilling for framtida – 10 år etter Skjeie-utvalget.

» Kildens årskonferanse tar temperaturen på norsk likestillingspolitikk og retter søkelyset mot framtidas likestillingsutfordringer. Hvilken betydning fikk Likestillingsutvalget på sikt? Hva har det å si at Likestillingsloven i 2017 ble endret til å omfatte forbud mot diskriminering på andre områder enn kjønn? På hvilke samfunnsområder er det viktig at likestillingspolitikken tar grep i tida framover? «

Vår egen leder, Anne Hege Grung representerer Norsk kvinnesaksforening i panelsamtalen «Likestilling, frivilligheten og framtida».