Anna Rogstad var Norges første kvinnelige stortingsrepresentant og ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening i 1914. (Omtale av utnevnelsen i Nylænde 1914 s. 233)