Camilla CollettCamilla Collett (1813–1895) var forfatter og en av kvinnesakens pionérer på 1800-tallet. Hun ble utnevnt til Norsk Kvinnesaksforenings første æresmedlem på stiftelsesmøtet 28. juni 1884.

Hun var født Wergeland, og var Henrik Wergelands søster. Som forfatter fikk hun sitt gjennombrudd med Amtmandens Døttre, som har blitt stående som hennes hovedverk. Hennes forfatterskap omfattet også fortellinger, litteraturkritikk, reisebrev og essays, fremfor alt om kvinnesaksspørsmål. Collett kjempet for kvinners frigjøring flere tiår før det fantes noen organisert kvinnesaksbevegelse i Norge, en kamp hun i stor grad var alene om å kjempe i Norge. Hun kjempet ikke for politiske reformer, men for respekt og likeverd, og hun ble en viktig inspirasjonskilde for kvinnebevegelsen i Norge.

Norsk Kvinnesaksforenings grunnlegger Gina Krog skrev i 1884: «Når vi kvinner av den yngre slekt kan ha en freidigere tro på vår sak enn Camilla Collett, da er denne tro for en stor del kjøpt oss for hennes smerte og ved hennes mot».

I 1902 utlyste Norsk Kvinnesaksforening en konkurranse om et monument over Camilla Collett til hundreårsmarkeringen for hennes fødsel; oppdraget gikk til Gustav Vigeland, og statuen står i Slottsparken.