Arbeidsutvalget (sentralstyret) i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i perioden 2014–2016

Margunn Bjørnholt – NKF-leder

bjornholtMargunn Bjørnholt er sosiolog og samfunnsøkonom, og er forskningsprofessor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun er ekspert på kjønnsbasert vold, migrasjon, arbeid, familie og likestilling, og menn og maskuliniteter. Hun har vært forsker ved bl.a. Alternativ Framtid, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo, har tidligere jobbet med å fremme kvinners entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond, Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma, og har vært nasjonal ekspert i likestilling for Europakommisjonen. Hun var styremedlem i NKFs internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women 2013–2017 og var den første lederen i Norges kvinnelobby, paraplyorganisasjonen for den norske kvinnebevegelsen, fra 2014 til 2016.

Karin M. Bruzelius – 1. nestleder

karin-bruzelius-150Karin M. Bruzelius er jurist og tidligere høyesterettsdommer. Hun har også vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, advokat i Sjøassurandørernes Centralforening og departementsråd i Samferdselsdepartementet. Hun var medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag 2004–2010. Hun er tidligere leder i Norsk Kvinnesaksforening og har vært styremedlem i International Alliance of Women. Fra 2011 er hun tilknyttet Nordisk institutt for sjørett. Hun er medlem av Norges kvinnelobbys ekspertutvalg.

Hilde Rognlien Johansen – AU-medlem (sekretær)

johansenHilde Rognlien Johansen har studert språk og samfunnsfag (African Studies) i England og Norge. Hun har arbeidet 30 år i Norad, inkl. tre perioder i utlandet; Kenya, Tanzania og Bangladesh, mye av tiden med kvinnerettet bistand. Hun er nå seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, Afrikaseksjonen. Hun har organisasjonserfaring fra Human-Etisk Forbund, Nyfeministene, Bærum Venstre og Bærum Mållag.

Hilde Bojer – AU-medlem (økonomiansvarlig)

hbojerHilde Bojer er tidligere førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun har vært nestleder i SV, vararepresentant til Stortinget og var medlem av Barnefamilieutvalget.

Karin Beate Theodorsen – AU-medlem

theodorsenKarin Beate Theodorsen er utdannet filolog. Hun har arbeidet de siste 20 årene med internasjonal politikk og er tidligere leder av Internasjonal avdeling i LO. Hun sitter i styret i FAFO, Transparency International og Internasjonalt utvalg i SV, og har verv i Frogner bydelsutvalg og på lokalplan i Frogner SV.

Wenche Bustø – AU-medlem

bilde-19Wenche Bustø er filolog med fagene historie, statsvitenskap og religion. Hun har vært lektor, rådgiver og rektor i videregående skole. Hun har også jobbet som rådgiver hos fylkesmannen og i fylkeskommunen i Agderfylkene. Arbeidsområdene har bl. a. vært ledelse, kvalitetsutvikling, likestilling og internasjonalisering i skolen. Organisasjonserfaring er hentet fra styrer i Utdannings -og Skolelederforbundet, tverrpolitisk kvinnegruppe og Historieforeningen HIFO.

Gunhild Maria Hugdal – AU-medlem

bilde-19Gunhild Maria Hugdal er teolog og stipendiat i etikk ved MF. Hun er medredaktør i tidsskriftet Feministen.

Janicke Solheim – AU-medlem

solheimJanicke Karin Solheim er lektor med hovedfag i nordisk språk og litteratur, og har tidligere vært leder for Drammen kvinnesaksforening, 1. nestleder i Norsk Kvinnesaksforening og styremedlem i International Alliance of Women. Hun arbeider frilans som skribent, litteraturviter/-formidler, foredragsholder og forsker. Hun har tidligere representert SV i Lier kommunestyre og i hovedutvalget for Kultur, oppvekst og undervisning, og har vært styremedlem i Lier SV og i Buskerud SV, og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV. For tiden er hun styremedlem i Lier MDG, kommunestyremedlem i Lier og varamedlem av fylkestinget i Buskerud for MDG.

Turid Lilleheie – AU-medlem (fra 2015)

lilleheieTurid Lilleheie er tidligere leder i Norsk tjenestemannslag.

Joan Sletten – AU-varamedlem (fra 2015)

Joan Sletten er sosionom og jobber i NAV. Hun er også nestleder i foreningen Helse, Sosial og Velferd i Fagforbundet.


Tove Pemmer Sætre var 2. nestleder i NKF i perioden, men ikke medlem av arbeidsutvalget i henhold til NKFs vedtekter.