Arbeidsutvalget (sentralstyret) i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i perioden 2016–2018

Marit Nybakk – NKF-leder

nybakkMarit Nybakk er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun var president for Nordisk råd i 2013.

Turid Lilleheie – 1. nestleder

lilleheieTurid Lilleheie er tidligere leder i Norsk tjenestemannslag.

Hilde Bojer – medlem

hbojerHilde Bojer er tidligere førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært nestleder i SV.

Tone Brekke – medlem

brekkeTone Brekke er postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Hilde Rognlien Johansen – medlem

johansenHilde Rognlien Johansen er seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, Afrikaseksjonen, og har tidligere arbeidet i Norad. Hun har særlig arbeidet med kvinnerettet bistand. Hun har organisasjonserfaring fra Human-Etisk Forbund, Nyfeministene, Bærum Venstre og Bærum Mållag.

Vigdis Lian – medlem

lianVigdis Lian er tidligere direktør ved Norsk filminstitutt og har vært leder for den norske UNESCO-kommisjonen.

Christine Loewe – medlem

loeweChristine Loewe er tidligere leder for NKFs lokallag i Oslo, og jobber som oppdragsansvarlig for regnskap i Brækhus Dege Eiendom.

Susanne Skjørberg – medlem

skjørbergSusanne Skjørberg er redaktør for maddam.no.

Gunhild Vehusheia – medlem

vehusheiaGunhild Vehusheia er advokat og partner i Vive Advokater. Hun er leder for Norges kvinnelobby, en paraplyorganisasjon for ti norske kvinneorganisasjoner som ble stiftet etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening. Hun er også tidligere daglig leder for Juridisk rådgivning for kvinner.

Anne Cathrine Berger – varamedlem

bergerAnne Cathrine Berger er samfunnspolitisk direktør i NITO. Hun har bl.a. vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og informasjonssjef i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Ruth Vatvedt Fjeld – varamedlem

fjeldRuth Vatvedt Fjeld er professor i leksikografi og målføregransking og tidligere prorektor ved Universitetet i Oslo.

Kari Gjesteby – varamedlem

gjestebyKari Gjesteby er tidligere riksmekler. Hun har vært justisminister, handelsminister og statssekretær i Finansdepartementet og Utenriksdepartementet, og stedfortredende generalsekretær i Nordisk ministerråd og direktør i Norges Bank.

Kari Kjenndalen – varamedlem

kjenndalenKari Kjenndalen er prosjektleder ved HiOA og har vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, direktør ved Høgskolen i Lillehammer, generalsekretær i Forskerforbundet og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor.

Randi Ohna – varamedlem

Randi Ohna er kasserer i NKFs lokallag i Oslo.

Lise Tostrup Setek – varamedlem

setekLise Tostrup Setek er teolog og forfatter.

Ingrid Tungen – varamedlem

tungenIngrid Tungen er politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe.

Vervet som 2. nestleder var ubesatt i perioden.