Styret i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) i perioden 2020–2022

Anne Hege Grung (leder)

Berit Bråten (nestleder)

Randi Liv Ohna (kasserer)

Nyimandig Sanyang

Nina Høyum

Tonje Enersen

Nina Solberg Nygaard