Søndag 25.november markerer Drammen kvinnesaksforening

den internasjonale dagen til avskaffelse av vold mot kvinner

med debatt på Drammensbibliotekets scene i 2. etasje klokken 14.00.

  • Nina Karstensen Bjørlo, politiinspektør og leder for Felles Enhet Forebygging – FF, støttesenteret for kriminalitetsutsatte. Brenner for politiets forebyggende rolle innen vold mot kvinner.
  • Helene Guåker, Brageprisnominert forfatter, litteraturformidler og tidligere voldsutsatt i sitt parforhold.
  • Ordstyrer: Håvard Lilleheie, skuespiller, programleder og komiker
  • Bjørn Løvland, voldsterapeut og daglig leder ved stiftelsen Tryggere. Arbeider med sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper.
  • Isabel Mühleisen Ojo, klinisk spesialist i psykisk helse med fordypning i vold og overgrep. Universitetslektor ved Universitet i Sørøst-Norge innen fagemnet «Vold i nære relasjoner».

 

Enkel bevertning. Stand ved støttesenteret for kriminalitetsutsatte.

Salg av den røde knapp, symbol på arbeidet mot volden. Velkommen!