Som ledd i et felles prosjekt om kvinner og økonomi i regi av nordiske medlemsorganisasjoner i International Alliance of Women, Dansk kvindesamfund, Frederica Bremerförbundet og finske Unionen arrrangerer Norsk kvinnesaksforening og Oslo kvinnesaksforenong et åpent møte om aleneforeldrens situtasjon i Litteraturhuset i Olso den 19. januar kl 1800. Bekreftede innledere Stig Rusten, generalsekretær i Aleneforeldreforeningen og Anne Skevik Grødem forkser NOVA/HIOA.