Sammen med tre av våre søsterorganisasjoner i Norden (Dansk kvindesamfund, Frederica Bremerförbundet og finske Unionen, setter vi i 2015 søkelys på kvinner og økonomi i en serie møter finanserit av NIKK.

I Norge tar vi opp aleneforeldres situasjon i et møte som arrangeres i Oslo av Norsk kvinnesaksforening i samarbeid med Oslo kvinnesaksforening. Bekreftede innledere så langt: Stig Rusten generalsekretyær i Aleneforeldreforeningen og forsker Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning.