Brosjyren «Kvinnehistorisk byvandring i Drammen» har vakt berettiget oppsikt, og DKF inviterer nå til en presentasjon av noen av disse kvinnene som har gått foran.

Møtet holdes tirsdag 30. oktober 2018 kl. 18.30 på Heltberg barne- og ungdomsskole (gamle Handelsgym). Tordenskiolds gate 63, nedenfor kirken.

Kortreist tapas kr. 50.-

Utlodning.

Ta gjerne med en venn eller to, og kanskje en gevinst?

Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding til styreleder Turid Lilleheie, 915 59 629 eller kvinnesakdrammen@gmail.com innen 25. oktober.

Velkommen!

Hilsen styret i Drammen Kvinnesaksforening