Velkommen til åpent møte om kvinner og heltidskultur på Eldorado Bokhandel!

Arbeidstid er kvinnepolitikk. Mange kvinner i Norge jobber deltid, særlig i offentlig sektor. Deltidsbruk kan få negative konsekvenser både for den enkelte kvinne, for arbeidsmiljøet og for samfunnet som helhet. Oslo Kvinnesaksforening inviterer til debatt om deltidsproblematikken og spør hva som kan gjøres for å fremme en heltidskultur på arbeidsplassen.

Oslos ordfører Marianne Borgen holder åpningsinnlegget.
Paneldeltakere:
– Kristine Nergaard, forsker FAFO
– Hanne Børrestuen, spesialrådgiver, KS
– Solveig Kopperstad Bratseth, Sykepleierforbundet
– Ingvild Reymert, feminist og skribent
Ordstyrer: Karin Beate Theodorsen, OKF

Følg vår Facebookside: https://www.facebook.com/Oslo-Kvinnesaksforening-163434517185776/