Årsmøte i Bergen Kvinnesaksforening 2022

Sett av dagen for årsmøtet i Bergen Kvinnesaksforening (BKF).

Etter årsmøtet blir det en samtale om BKF sine spennende planer for utvidet satsing på mangfold og ungdom.