Det innkalles med dette til landsmøte i Norsk Kvinnesaksforening: LØRDAG 16. JUNI KL 09.30
 i BRUNDTLANDSALEN I FOLKETEATERBYGNINGEN PÅ YOUNGSTORGET

I tillegg til ordinære landsmøtesaker står også følgende på programmet:

  • Hilsninger fra Grete Herlofsen, Norske kvinners sanitetsforening og Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet
  • Kvinnepolitisk tale v/Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm
  • Utnevning av Helga Hernes som æresmedlem
  • Utdeling av Gina Krog-prisen
  • Kl 13.00-14.00. Landsmøtet tar pause og går til Stortinget, der det blir markering av Abortloven 40 år

Innkomne forslag til årsmøtet må sendes til m.nybakk@online.no innen 16. mai. Dagsorden og sakspapirer sendes ut etter 16. mai.

Før ordinært årsmøte settes et ekstraordinært årsmøte for å behandle arbeidsutvalgets forslag til nye vedtekter.

Velkommen!