Oslo Kvinnesaksforening (OKF) sitt årsmøte avholdes tirsdag 14. juni 2022.

Vi starter årsmøtet med en innledning ved Berit Austveg om
Internasjonale abortrettigheter – ett skritt fram og to tilbake?

Gå ikke glipp av årets årsmøtetaler: Få, om noen, vet mer enn lege og forsker Berit Austveg om internasjonal og norsk abortpolitikk, og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter globalt. Kvinners råderett over egen kropp brukes på ny og på ny som politisk valuta, både her hjemme og i andre land. Akkurat nå står amerikanske kvinner i fare for å miste tilgang til abort, lik medsøstre mange steder i verden. «At kvinner dør av farlige aborter, bryter med mine verdier», sier Austveg. «Konservative abortmotstandere er svært gode til å snakke om verdier, og vi kan bli bedre til det samme. Vi har ikke snakket nok om det etiske grunnlaget for å fremme kvinners overlevelse og helse». Austveg var i sin tid sentral i forhandlingene om det internasjonale rammeverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, som ble vedtatt i Kairo i 1992, og har aldri sluppet temaet siden. Vi er svært glade for at Berit Austveg har sagt ja til å holde årsmøtetalen på OKFs årsmøte 14. juni!

 

PÅMELDING til oslo@kvinnesak.no innen fredag 10. juni.

Etter møtet går vi til Postkontoret restaurant på Tøyen for sosialt samvær. Mat og drikke dekkes av den enkelte. På grunn av bordbestilling ber vi om påmelding også til dette,
så ved påmelding til årsmøtet ber vi deg også opplyse om du ønsker å være med til Postkontoret restaurant etterpå.

 

Dagsorden for årsmøtet, forslag til årsberetning, forslag til to uttalelser og forslag til nye vedtekter, samt nåværende vedtekter, er sendt ut til medlemmer.

Resterende saksdokumenter deles ut på årsmøtet.

Medlemmer som ikke skal på årsmøtet, men som ønsker saksdokumenter kan be om dette ved å sende epost til oslo@kvinnesak.no