Tradisjonen tro markerer Oslo Kvinnesaksforening den internasjonale kvinnedagen med blomster og en appell ved statuen av Camilla Collett i Slottsparken.

I år gir vi ordet til Silje Falmår, som modig stod fram og varslet om seksuell trakassering og ukultur i Forsvaret. Viljen til å varsle, stå i konsekvensene og rette søkelyset mot likestilling i Forsvaret, gjør henne til en som går foran for jenter og kvinners stilling.

– En varsler gjør Forsvaret en tjeneste. Man varsler jo for at det skal bli bedre, sier Silje Falmår.

Kom og hør hennes appell og bli med oss for å markere den internasjonale kvinnedagen!
Etter appellen går de som vil videre til Youngstorget for årets 8.marstog som starter klokka 18.