Oslo Kvinnesaksforening bekranser Camilla Collettstatuen i Slottsparken på den internasjonale kvinnedagen.

Biskop Kari Veiteberg er dagens taler.

Velkommen!