Kvinnesaksforkjemperen, fredsaktivisten og sosialpsykologen Berit Ås, fylte 90 år i april 2018. Kvinneuniversitetet i Norden har gjort 2018 til et jubileumsår for Berit Ås. Dagrunn Grønbech har skrevet boka Foregangskvinner. En hyllest til Berit Ås, og boka er gitt ut på Museumsforlaget.

Berit Ås skapte begrepet kvinnekultur, hun utviklet teorien om de fem hersketeknikkene og hun etablerte Kvinneuniversitetet. Hun har brukt sitt liv til å kjempe for kvinners rettigheter i samfunnslivet og i politikken, gjennom fagforenings- og politisk arbeid, utdanning og forskning. Berit Ås har markert seg internasjonalt i fredsarbeid og i kampen for kvinners rettigheter og likeverd. Hun er æresdoktor ved flere utenlandske universiteter og teorien om de fem hersketeknikkene er oversatt til en rekke språk.

I anledning av utgivelsen av boka Foregangskvinner. En hyllest til Berit Ås, inviteres alle interesserte til boklansering i Oslo Kongressenter, torsdag 15. nov. 2018, kl. 17.00.

Program for boklanseringen:

Kl. 17.00: Velkommen
Kl. 17.05: Jubileumsår for Berit Ås. Orientering om boka, v/forsker og forfatter Dagrunn Grønbech

Kl. 17.15: Hilsninger til Berit Ås. Fra Kvinneuniversitetet i Norden, NTL, SV med flere

Kl. 18.00: Samtale med Berit Ås

Kl. 19.00: Avslutning

Det vil bli anledning til å kjøpe boka for kr. 370,-. Berit Ås vil være til stede og signere bøker.