Debattmøte i Oslo kvinnesaksforening om statsbudsjettet: onsdag 5. november kl 19:00 i Majorstuveien 39:

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil innlede til diskusjon om aktuelle spørsmål om likestilling.

Med hilsen

Oslo kvinnesaksforening