Kvinnevennlig eller fordekt kvinnefiendtlig? Hvorfor verneplikt for kvinner? Hva med sex-trakassering? Gravide? Motstandere? Er alt greit?

Innledere: Oberstløytnant Benedicte Haslestad og Edel Havin Beukes fra Internasjonal kvinneligsa for fred og frihet (IKFF).