Drammen Kvinnesaksforening ønsker velkommen til åpent debattmøte om aktuelt tema!

Tema: «Surrogati»

Foredragsholder: Kristin Engh Førde

Sosialantropolog Kristin Engh Førde vil fortelle om forskningsprosjektet sitt «Vinn – vinn eller global kvinneutnytting – om surrogati i India».

Spørsmål og innspill fra publikum etter foredraget.

 

Surrogati reiser mange moralske, etiske og rettslige spørsmål.

Surrogati er ikke tillatt i Norge, men noen drar til land hvor surrogati er tillatt for å få barn.

 

I forskningsprosjektet sitt søker Engh Førde mer kunnskap om følgende spørsmål:

–          Hvem bestemmer, hva er motivet for å være surrogatmor og hvordan er arbeidsvilkårene – blir kvinnene ivaretatt?

–          Hva er konsekvensene på kort og lang sikt – emosjonelt, medisinsk og sosialt? Er kvinnene ofre eller aktører?

–          Surrogatmødrene er et middel og ikke et mål i seg selv. Mennesket blir et utbyttbart instrument og ikke en person. Hvordan forstås og diskuteres det av de involverte, og hvordan håndteres dette i prosessen?

 

Sted: Drammensbiblioteket på Papirbredden

Tid: Onsdag 5. februar kl. 19

Inngang kr 50