Oslo kvinnesaksforening og Foreningen Norden Oslo inviterer til frokostmøte i Stiftelsen Fritt ords lokaler om den nordiske likestillingsmodellen i et flerkulturelt Europa.

Norge og de andre nordiske landene var tidlig ute med å innføre demokratiske rettigheter for kvinner, og er i dag velutviklede velferdsstater som har vist seg å være viktige for å sikre større grad av likestilling mellom kvinner og menn enn i mange andre europeiske land. Hvordan kan vi forklare denne utviklingen historisk? Stemmer det fremdeles at de nordiske landene har en egen likestillingsmodell, som skiller seg fra resten av Europa? Hvilke utfordringer står denne modellen i så fall overfor fremover? Vi stiller disse spørsmålene fordi dagens nordiske likestillingsmodell antagelig er et resultat av noen særegne kulturelle og politiske kjennetegn, som i økende grad er blitt utfordret av de siste tiårenes tiltagende globalisering og europeiske integrasjonsprosesser. Fokuset er på kulturelle utfordringer for den nordiske likestillingsmodellen i et flerkulturelt Europa, og spesielt på det vi har kalt den religiøse konstruksjonen av kjønnsroller. Er de forskjeller i hvordan religiøse dogmer former synet på forholdet mellom kvinner og menn i de største religiøse kulturene i dagens Europa?

I panelet:
– Cathrine Holst, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeograf (UiO) og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning.

– Jorunn Økland, professor i humanistisk kjønnsforskning, senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i perioden 2010–2013 bestyrer ved Det norske institutt i Athen fra 2016.

– Rania Maktabi , førsteamanuensis, Avdeling or økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold, og forsker på politiske forhold i Midtøsten generelt, og arabiske kvinners rettsstillings spesielt.

Lett servering fra kl 08.00 – 08.30

Påmelding oslo@kvinnesak.no innen 10.01.20

Stiftelsen Fritt ord holder til i Uranienborgveien 2, 0258 Oslo