Drammen Kvinnesaksforening inviterer til LØRDAGSKAFÉ

Tid og sted: Lørdag 5. november kl. 12 til 14

i peisestua, Bragernes Menighetshus, Kirkegt. 7

 

Tema: Kvinner i politikken

Innleder: Stortingsrepresentant Marit Nybakk,

nyvalgt styreleder i Norsk Kvinnesaksforening.

 

Marit Nybakk tar ikke gjenvalg til Stortinget høsten 2017, etter 30 år på tinget.

Hun deler sine erfaringer og fremtidsønsker med oss.

 

Kom og hør Marit!

Vi selger kaffe/te og kaker til en rimelig penge.

Utlodning – ta gjerne med en gevinst!

Gratis adgang, alle velkommen!