En feminisme for fremtiden?

En markering av Torild Skards 80-års dag

Torild Skard er feminist, fredsskaper, pedagog, psykolog, forfatter, tidligere stortingspolitiker for SV, forfatter, embetskvinne, FN-ansatt og Norges første kvinnelige lagtingspresident. I år fyller Skard 80 år og vi spør om ikke hennes innstendige fokus på omsorg, på fred, på maktperspektiver og på kvinnekamp er nettopp det vi trenger for å drive feministisk kamp også i fremtiden.

På dette seminaret ser vi på fortid, samtid og fremtid: Mye er vunnet i feminismens navn. Kvinner i Norge i dag kan leve liv bare en generasjon tidligere knapt kunne forestille seg. Men er det også noe som er tapt? Og nye kamper vi i vår tid må ta? Hva med den helhetlige systemkritikken, som var så tydelig for Skard og hennes medsøstre på 70-tallet?

For å belyse dette arrangerer Norges Kvinnelobby i samarbeid med Norsk Kvinnesaksforening og SV et seminar hvor Torild Skards hjertesaker er den røde tråden gjennom konferansen. Hun vil selv være tilstede og avholde avslutningsinnlegget.

Program:

Har likestillingskampen utfordret et godt familieliv?

-Med Kari Kristensen, Malin Lenita Vik, Gro Nylander, Ebba Wergeland og Eivor Evenrud

Er fred kvinners sak?

-Med Liv Tørres, Anne Synnøve Simensen, Liss Schancke og Ingeborg Breines

Kan vi drive feministisk politikk uten begrepet «kvinne»?

-Med Margunn Bjørnholt, Amund Hoffart, Vibeke Blaker Strand og Mina Adampour

Kvinner og makt og kvinnekamp – hvordan arbeider vi videre?

 –Med Madeleine Schulz, Ellen Aanesen, Nancy Hertz, Hilde Bjørnstad og Ingvild Reymert

Torild Skard: Veien videre

Konferansier: Linn Stalsberg

-Akerselva kvinnekor medvirker

Påmelding til : pamelding@sv.no 

Last ned programmet her

Norsk Kvinnesaksforening er vertskap for en middag kl 18  som koster 410 kr. for hovedrett, dessert,  mineralvann og kaffe. Vin o.l. kan kjøpes. Påmelding til hrj@mac.com for info. om meny og forhåndsbetaling.

 

Arrangementskomiteen har bestått av Tone Brekke, Linn Stalsberg, Madeleine Schultz, Hilde R. Johansen, Margunn Bjørnholt og Gunhild Vehusheia. Ta kontakt hvis spørsmål! gunhilve@online.no.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og SV