Velkommen til feministisk verksted: ”Abortloven i spill?”

Tid og sted: 7/2 2019, kl. 19, Majorstuveien 39.

Innledere:  Karin Bruzelius (leder i NKF): «Bakgrunnen for dagens abortlov og bestemmelsene i den, og «Mina Adampour (lege og samfunnsdebattant).

Til diskusjon:

  • abortlovens historie
  • det politiske spillet og kvinneorganisasjonenes kamp
  • endringer i lovverket og konsekvenser av dette
  • hva vil evt. endringer føre til?
  • kvinneorganisasjonenes videre kamp

Hva er feministisk verksted?

Norsk og Oslo Kvinnesaksforening arrangerer denne våren en møterekke vi har kalt feministisk verksted. Intensjonen med verkstedene er å:

  • skape et forum for åpen refleksjon og drøfting av utfordrende kvinnepolitiske spørsmål
  • belyse aktuelle kvinnepolitiske temaer
  • bidra til feministisk politikkutvikling

Vi vil invitere innledere som deler sin kunnskap og inspirerer til videre diskusjon. Denne våren har vi valgt å fokusere på temaene abort, bioteknologi og surrogati; etter hvert vil vi også ta opp andre aktuelle temaer.

Grunnet plasshensyn ber vi om påmelding innen 5. februar: oslo@kvinnesak.no

 

Neste verksted:

-Feministisk verksted 14/3, kl 19 (Majorstuveien 39): kvinnepolitisk perspektiv på bioteknologiutfordringene

-Feministisk verksted 11/4, kl 19 (Majorstuveien 39): Surrogati

Arrangører: OKF og NKF