Velkommen til feministisk verksted: ”Kvinnepolitisk perspektiv på bioteknologiutfordringene”

 Tid og sted: 14/3 2019, kl. 19 (Majorstuveien 39)

Innleder:

Kristin Halvorsen, leder av Bioteknologirådet, tidl statsråd og leder i SV

Til diskusjon:

-Sentrale nyheter de seinere årene innen bioteknologien sett i et kvinnepolitisk perspektiv og hva vil sannsynligvis komme i de neste årene

-Hva vil vi vite om barna vi bærer på? Hva kan vi få vite? Hvilke metoder brukes

(Nipt. Gentesting) ?

-I hvilket omfang skjer assistert befruktning i Norge (Antall. Enslige/Par) ? Hva slags assistert befruktning blir gitt? ( Inseminasjon. Prøverørsbehandling. Egne egg- og sædceller eller donor. ) Hvor mange reiser til utlandet for å få hjelp?

 

Hva er feministisk verksted?

Norsk og Oslo Kvinnesaksforening arrangerer denne våren en møterekke vi har kalt feministisk verksted. Intensjonen med verkstedene er å:

-skape et forum for åpen refleksjon og drøfting av utfordrende kvinnepolitiske spørsmål

-belyse aktuelle kvinnepolitiske temaer

-bidra til feministisk politikkutvikling

Vi vil invitere innledere som deler sin kunnskap og inspirerer til videre diskusjon. Denne våren har vi valgt å fokusere på temaene abort, bioteknologi og surrogati; etter hvert vil vi også ta opp andre aktuelle temaer.

 

Påmelding er ikke nødvendig.

 

Neste verksted:

-Feministisk verksted 11/4, kl 19 (Majorstuveien 39): Surrogati

 

Arr.: Norsk kvinnesaksforening og Oslo kvinnesaksforening