Tid: 28. februar, kl 18-20
Sted: Majorstuveien 39 (Kvinnesaksforeningens «leilighet»)
Innledere: Pernille Egenæss (JURK) og Marte Møllersen (JURK)

I Straffelovsrådets utredning, «Strafferettslig vern av den seksuelle Selvbestemmelsesretten» (NOU 2022: 21), foreslås det bl.a. endringer i samtykkelovgivningen. Utredingen som er på høring (med frist 13.04) er omfattende og har konsekvenser for mange viktige kvinnepolitiske saker. Pernille Egenæss og Marte Møllersen fra JURK sitt rettspolitiske prosjekt på voldtekt og samtykke innleder til samtale om dette forslaget.

I våre feministiske verksteder legger vi opp til en saklig og balansert samtale omkring utfordrende kvinnepolitiske spørsmål. Verkstedet forgår i kvinnesaksforeningens egne lokaler i «leiligheten» og er åpne for våre medlemmer.

Hva er feministisk verksted?
Oslo Kvinnesaksforening fortsetter denne våren en møterekke vi har kalt feministisk verksted. Intensjonen med verkstedene er å:

  • Skape et forum for åpen refleksjon og drøfting av utfordrende kvinnepolitiske spørsmål
  • Belyse aktuelle kvinnepolitiske temaer
  • Bidra til feministisk politikkutvikling

Vi vil invitere innledere som deler sin kunnskap og inspirerer til videre diskusjon.