Mandag er FN-dagen og Oslo Kvinnesaksforening setter fokus på Flyktningkvinnene i Oslo

  • hva tilbys kvinner på mottak?
  • hvilken sikkerhet har de?
  • hva tilbys dem som får opphold?
  • -hvordan bør de ha det?

Innlegg ved Birgitte Brekke, Norsk Folkehjelp, Enhetsleder Flyktning og integrering og Stabssjef og Rowena B. Teodocio, Oslo kommune, leder av Enhet for mangfold og integrering

Kom og delta med kommentarer og spørsmål.