NKF til FNs kvinnekommisjon 2016

Leder av Norsk kvinnesaksforening har fått stipend gjennom Fokus til å delta på FNs kvinnekommisjonsmøte 2016.