Bergen kvinnesaksforening og Bergen sanitetsforening inviterer til heldagskonferanse 11. juni. Vi ønsker å sette fokus på kvinnehelse og løfte frem behovet for mer forskning på dette feltet. Konferansens tema vil spenne fra barsel, morsrolle, psykisk helse, seksualundervisning, kvinnehjerter, partnerdrap og det å leve med demens.

Konferansen er gratis og åpen for alle!

Tid: Tirsdag 11. juni 2019 kl 09.30 – 15.30

Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen

Se mer på: https://www.facebook.com/events/359960437979638/?ti=icl

Påmelding innen 28. mai: https://bergennks.no/index.php/pamelding

Spørsmål om arrangementet kan rettes til: post@bergennks.no

Velkommen!