FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner fredag 25. november, delta i fakkeltog i Oslo:

RETTSSIKKERHET FOR KVINNER – STOPP VOLDTEKTENE!

  • Frammøte 17:00 på Arbeidersamfunnets plass
  • Fakkeltog til Stortinget – appeller

Alle kvinner og jenter må kunne bevege seg fritt og trygt – inne, ute, på fest og i arbeid

Voldtekt er ingen privatsak – voldtekt er et kriminelt overgrep, et folkehelseproblem for kvinner og en krigsforbrytelse i krigs- og konfliktområder.

I Norge anmeldes det årlig om lag 1200 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Dette kan vi ikke godta.

Se også https://www.facebook.com/events/2151821208375612/

Les mer