Likestilling uten velferd? Kom, hør og delta!

Lørdag 29. okt kl 10.00-11.30 i Folkets Hus

Innleder: Bodil Chr. Erichsen

Panelet: Sidsel Brandsæter, Stina Bergsten, Linn Herning, Linn Stalsberg

Her trekkes det opp noen historiske linjer i kampen for likestilling og kvinnefrigjøring, for så å drøfte hvor vi står i dag. Hvem nyter godt av dagens likestillingspolitikk? Hvem betaler prisen? Hvilken betydning har den økonomiske og sosiale politikken for kvinnenes muligheter? Bakgrunnen er blant annet kritikk av de senere årenes kvinnekamp og resultatene av den.

Arrangører: Kvinnefronten, For Velferdsstaten, Kvinner på tvers og Vardøger

Se også:  globalisering.no