Velkommen til lørdagskafe med Helgard Mahrdt i kvinnesaksforeningenslokaler!

Hannah Arendts tanker er mer aktuelle i dag enn noensinne. Det skal Mahrdt belyse ved å presentere hennes tanker om løgn i politikken, om tendenser som gjør mennesker overflødige, om problemene omkring flyktningenes rettsløshet og statsløshet, og ikke minst trusselen om å ødelegge hele kloden. Men er hun egentlig feminist? Mahrdt vil svare at feministisk tenkning kan hente mye fra Arendts politikk- og handlingsbegrep. Grunnbetingelsen for handlingen er at vi eksisterer i pluralitet, «Gud … ikke skapte mennesket, men menneskene: ‘til mann og kvinne skapte Han dem».

Vel møtt!

Foto: Colourbox