Det inviteres til seminar for Norsk Kvinnesaksforening sine medlemmer om:
Kjønnsidentitet, rettigheter og diskrimineringsvern

Onsdag 19.januar 2022, klokka 18.30 – 20.00
Sted: Annekset på Forskningsstiftelsen Fafo, Borggata 2B, Oslo

En må melde seg på i forkant, og det er begrenset med plasser. Først til mølla-prinsippet gjelder.
Påmelding sendes til post@kvinnesak.no

Diskusjoner om kjønnsidentitet og om juridisk kjønn føres stadig i avisspalter og på sosiale medier. Vår ambisjon er å forsøke å ha dialog om disse problemstillingene oss imellom. Og kanskje også få må med oss noen nye tilnærminger og tanker fra hverandre.

Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, innleder for oss. Hun har nylig, sammen med Anniken Sørlie, redigert boka «Frihet, likhet og mangfold».

Deretter blir det spørsmål til Anne og dialog oss imellom om ting Anne tar opp og eventuelle andre spørsmål som de tilstedeværende vil diskutere.

Vi planlegger møtet ut fra antallsbegrensningene for arrangementer som gjelder nå.

Påmelding sendes til post@kvinnesak.no

Det vil bli mulig å høre en direkte lydoverføring via Zoom av Anne Hellum sin innledning på dette medlemsmøtet.
Vi presiserer at det kun er lyd fra innledningen til Anne Hellum som vil bli overført, samtalen oss imellom etterpå, må du være til stede for å delta i.

Dersom du ønsker å høre lydoverføring av innledningen til Anne Hellum via Zoom, så send epost om dette til post@kvinnesak.no, så vil du få tilsendt en Zoom-lenke.

Velkommen!