Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president?

Tid og Sted: Mandag 26.sept, Eldorado bokhandel kl. 17:30 – 19:45

USA-ekspert og førsteamanuensis Hilde Restad vil innlede til kommentarer og diskusjon.

Restad har dr.grad fra USA om amerikansk politikk og er en aktiv kommentator i norske medier. Hun arbeider ved Bjørknes Høyskole.

Som grunnlag for diskusjonen vil representanter for flere organisasjoner gi korte kommentarer om hva USA, NATO og verden for øvrig kan og bør vente av en kvinne som president i USA:

  • Lisa Cooper, Democrats Abroad
  • Marit Nybakk, leder i Norsk Kvinnesaksforening
  • Cathrine Linn Kristiansen, Kvinnefronten
  • Liss Schanke, leder i Internasjonal Kvinneliga for frihet og fred

 

Fellesarrangement med Norsk Kvinnesaksforening