Arrangementet skal sette søkelys på vold mot kvinner, og på situasjonen for kvinner som lever på utsiden av majoritetssamfunnet.

Panel: Kamzy Gunaratnam (AP), Heidi Nordby Lunde (H), Bjørg Sandkjær (SP), Almaz Asfaha (MDG), Aila Kamaly (SV) og Liv Irene Haug (Venstre).

Vi spør: Hvordan kan samfunnet bedre beskytte kvinner som er utsatt for vold og forhindre at de blir drept? Siden år 2000 er 156 kvinner drept av sin partner. Utredningen «Varslede drap?» (NOU 2020:17) gjennomgikk et utvalg saker, og fant at de fleste partnerdrapene skjedde etter ett eller flere forvarsler. Det var partnervold før drapet i alle de utvalgte sakene. Til tross for at dette var et tema i kontakten med politiet og hjelpeapparatet i 15 saker, ble det likevel ikke iverksatt forebyggende tiltak tidsnok.

Vi spør: Hvordan kan vi bedre fange opp særlig sårbare kvinner som faller på utsiden av majoritetssamfunnet, slik at de får hjelp? Vi tar utgangspunkt i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestens (Ukom) rapport om den tragiske hendelsen i Tromsø i 2019, der en flyktningekvinne druknet seg selv og sine barn.

Begge rapportene søker å gi svar på hvorfor samfunnet ikke alltid klarer å fange opp dem som trenger hjelp og gir flere anbefalinger for bedre å forebygge og hjelpe.

Oslo kvinnesaksforening ønsker å utfordre de ulike partiene på hvilken politikk og planer de har for å følge opp disse to områdene.

Til å innlede om Partnerdrapsutredningen kommer seniorrådgiver Heidi Marie Engvold fra Kripos. Seniorrådgiver Marianne Løland Vestly fra Ukom innleder om undersøkelsen av drukningen i Tromsø.

Det vil bli anledning til spørsmål fra salen.

Møtet holdes på Litteraturhuset i Oslo (Wergelandsveien 29) torsdag 2. september 2021 kl. 17.00 – 19.00. Møtet er i salen «Nedjma».

 

Se også arrangementssiden på Facebook ved å trykke HER

Se informasjon om arrangementet på Litteraturhuset sine nettsider ved å trykke HER

 

Bildet er hentet fra www.digitaltmuseum.no. Tittel: Første kvinne legger stemmeseddelen i urnen ved kommunevalget i 1910. Fotograf: ukjent person