Bli med på kvinnehistorisk byvandring!

Vi går ruten Sentrum vest, fra Aasta Hansteen-statuen på Aker Brygge til Camilla Collett-statuen i Slottsparken. Oppmøte ved Aasta Hansteen-statuen på Aker Brygge klokka 13. Vi vandrer ca. 2 timer (inkludert stoppene), og avslutter i Slottsparken. Christine Hjortland er turleder.

Det er Christine Hjortland, Elisabeth Lønnå og Gunhild Ramm Reistad som har utarbeidet vandringsruten. I 2019 laget de brosjyren «Tre byvandringer i Oslo – med kvinneperspektiv». Vandringen som arrangeres nå er rute 2 i brosjyren. Brosjyren kan lastes ned fra nettsiden vår her