Kvinnehistorie i sentrum – en ny byvandring i regi av Oslo Kvinnesaksforening

Byvandringen starter ved Aasta Hansteen-statuen på Aker Brygge og avsluttes ved statuen av Eva Kolstad, Eva Kolstads gate/Venstres Hus i Møllergata 16.

Vandringen avsluttes på en kafe hvor vi drikker kaffe og samtaler.

Opplegget for byvandringene er laget av Elisabeth Lønnå, Christine Hjortland og Gunhild Ramm Reistad, som utgjør OKFs temagruppe for byvandringer