Vår internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (IAW) arrangerer en side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner i forbindelse med kvinnekommisjonsmøtet (CSW) i New York 10.–21. mars 2014. Styremedlem i IAW og fungerende leder i Norsk Kvinnesaksforening Margunn Bjørnholt er ansvarlig for arrangementet.

International Alliance of Women er en av verdens eldste og største kvinneorganisasjoner, og var en av de første organisasjonene som fikk generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd.

Nøyaktig tidspunkt og sted kommer senere.

Forløpig program

  • Rhadika Balakrishnan, direktør for Center for Women’s Global Leadership, Rutgers University og forfatter – sammen med Diane Elson – av boken Economic Policy and Human Rights: Holding Governments to Account, om effektene av den økonomiske krisen på kvinner, finansinstitusjonene og menneskerettighetene
  • Cephas Lumina, FNs spesialrapportør for utenlandssgjeld og menneskerettigheter, om sin rapport om krisen i Hellas
  • Joanna Manganara, president i IAW, om krisen og kvinner i Europa
  • Inga Jónsdóttir, advokat, bankstyremedlem, tidligere leder av Kvenréttindafélag Íslands (Islands kvinnesaksforening) og tidligere styremedlem i IAW, om Islands håndtering av krisen og konsekvenser for kvinner
  • Margunn Bjørnholt, sosiolog, forsker, styremedlem i IAW og fungerende leder i Norsk kvinnesaksforening, om det norske oljefondet, kreditorenes ansvar for krisen(e) og gjeldshåndteringen utfra menneskerettighetene.