Velkommen til Kvinner på tvers 2018

Vi fyller 25 år

I år skal vi blant annet se nærmere på fagbevegelsens #metoo opprop #ikketilforhandling. Har den ført til noen endringer?
Vi skal ta for oss kampen for likelønn, sekstimersdag, barselomsorg og inkluderende arbeidsliv.
Og sist, men ikke minst, vi skal feire våre 25 år, med storslått festforestilling med «Den røde tråd» og festmiddag!

Sett av lørdag 22. og søndag 23. september 2018!

Påmelding her

Last ned program her: kvinnerpc3a5tvers2018

Oppdateringer

Kvinner på tvers 2018 på facebook

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått siden 1994. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.