Når? Torsdag 24. oktober 2019 kl. 18:00-20:00

Hvor? Bibliotek Deichman Tøyen, Tøyen torg. Hagegt. 28

Se arrangementet på Facebook her

Altfor ofte blir kvinner stående på sidelinjen både når fredsavtaler skal utformes etter krig og konflikt, og i den videre prosessen. På dette møtet vil vi stille spørsmål om hvordan vi kan styrke kvinners deltakelse i fredsprosesser og samfunnsbygging.

På møtet får vi høre om hvordan Norge arbeider med å følge opp FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Den omhandler betydningen av kvinners deltakelse i politikk og samfunnsbygging og var i fokus for Nobelprisen 2018. Vi får også informasjon og erfaringer fra Norges arbeid i Syria, Colombia og Afghanistan.

Panel består av:

  • Marita Sørheim-Rensvik, Utenriksdepartementet
  • Gro Lindstad, FOKUS
  • Liss Schanke, IKFF
  • Liv Kjølseth, Afghanistankomiteen

Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Norsk Kvinnesaksforening og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet inviterer. Møtet er gratis og åpent for alle!

Vi serverer kaffe.

VELKOMMEN!