Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) avholdes lørdag 19. mars 2022.

I tillegg til landsmøtesaker blir det foredrag ved VG-journalist og forfatter Shazia Majid, utnevning av æresmedlem i NKF og utdeling av Gina Krog-prisen.

Landsmøtet vil være åpent for foreningens medlemmer, men en må melde seg på. Deltagelsen på møtet kan enten være fysisk eller digital. Stemmerett har kun de som er delegater.

Medlemmer som ikke er påmeldt, men som ønsker sakspapirer tilsendt kan sende epost til post@kvinnesak.no