Nå er det hundre år siden Stortinget vedtok 8-timersdagen.
Er det ikke snart på tide å lage en normalarbeidsdag som passer til VÅR tid?
Kom og delta i diskusjonen! Eller vil du bare høre?
Alle interesserte, med eller uten jobb, tillitsverv eller fagforening er velkomne!
Mer info: http://www.sekstimersdagen.no/