«Hvordan kan kvinner gå foran og vise vei til et mer bærekraftig samfunn?»

I forbindelse med teaterforestillingen Skipet de Zee Ploog vil Knut Espelid presentere oss for «Det søsterlige selskap» som ble stiftet i 1816 og arbeidet mot sløseri, unødvendig luksus og uvettig forbruk.

Irene Nygårdsvik tar utgangspunkt i disse ideene og dagens forbrukertankegang. Hun belyser alternativ økonomisk tenkning med det skapende mennesket som livsnerven i økonomien. Tenkningen handler om hvordan mennesker i fellesskap får forløst et kreativt og økonomisk potensial.

Vel møtt!