Lørdagsforedrag på DNS 23. november

Nina Grieg – kunstner og kunstnerhustru

Forfatter og professor ved UiB, Inger Elisabeth Haavet, vil ta oss med inn i Nina Griegs mangfoldige liv. Haavet har skrevet en svært lesverdig biografi om Nina Grieg. 

Nina Grieg var selv en begavet sanger, som levde i spenningen mellom egen kunstnerisk utfoldelse og samlivet med den verdensberømte Edvard. 

Dette er en spenning som var typisk for den tiden de levde i, men som også kan sies å være ganske universell. 

Tid: Lørdag 23. november kl 13.00 – 14.00

Sted: Publikumsfoajeen, Den Nationale Scene, Bergen