Kvinne i musikkens tjeneste – Nina Grieg og 1800-tallets musikkliv

 Nina Griegs navn er uløselig knyttet til Edvard Grieg i folks erindring. Hun er blitt presentert som kone, inspirator og selvstendig kunstner. I foredraget skal Nina settes inn i den historiske sammenheng  hun sto i som kunstner og kvinne i et musikkliv i rask forandring, og i forhold til kvinners muligheter i viktoriatidens samfunn. Kan hun løsrives fra Edvards skygge? Reflekterer hun  de viktorianske idealer? Kunne hun bane vei for musikalske kvinner – og kvinner i sin alminnelighet? Hva betyr Nina  Grieg for vår forståelse av Griegs musikk i dag?

Forfatter og professor ved UiB, Inger Elisabeth Haavet, vil ta oss med inn i Nina Griegs mangfoldige liv. Haavet har skrevet en svært lesverdig biografi om Nina Grieg.

Sang ved Veslemøy Fluge Berg, akkompagnert av Frode Skag Storheim på piano.

Gratis adgang. Vel møtt!

Tid: Lørdag 23. november kl 13.00 – 14.00

Sted: Publikumsfoajeen DNS