«Virkelige foreldre finnes det få av i verden» skrev Henrik Ibsen. Alle hans diktede barn er bærere av viktige budskap, og flere av dem er offer for voksnes selvopptatthet og tilkortkommenhet. Verst er det for de «uekte» barna. I dette foredraget ser psykolog Ellen Hartmann Ibsens drama i lys av hans egen mørke hemmelighet.

Tid: Lørdag 22. september kl 13 – 14.
Sted: Publikumsrestauranten, Den Nationale Scene i Bergen.

Fri entré og åpen kafé.