Velkommen til Lørdagskafe med Sidsel Mæland i kvinnesaksforeningens lokaler!

Sidsel Mæland er sosialantropolog, dr. philos og har i 15 år forsket på migrasjon, innvandring, til Norge. I dette lørdagsforedraget bidrar hun med kunnskapsformidling om ulike grupper av migrantkvinners erfaringer og utfordringer i det norske samfunnet. Innledningsvis orienterer hun om de tre ulike juridiske statusene og derved de ulike livsforutsetninger og forutsetningene for tilknytning til landet som migrantgruppene tildeles ved ankomst: flyktninger, asylsøkere, arbeidsmigranter. Migrantkvinner møter ikke bare ulike forventninger fra storsamfunnet, men defineres og styres i vel så stor grad av ulike uformelle og usynlige strukturer som de og familien bærer med seg fra opprinnelseslandet. Foredraget belyser disse svært forskjellig kulturelle kontekstene som former grupper av migrantkvinners hverdag her i landet fra regioner i henholdsvis Asia, Afrika, Midtøsten, Latin-Amerika og Europa. Foredraget belyser avslutningsvis første- versus andregenerasjons svært ulike utfordringer og liv her i landet.

Vel møtt!